Inscripció curs d'iniciació a la informàtica agost 2011 -  Conecta't

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Punt Omnia / Ester Collado (Ext. 8017)

CAPAU / Toni Benet (Ext. 7000)

Responsable:

Xavier Escribà / Ester Collado

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

cursos, infomàtica, omnia

Creat per:

Ester Collado / Xavier Escribà

Aprovat per:

Ester Collado / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'inscripció al curs que pretèn donar les eines bàsiques per utilitzar l'Open Office.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones nouvingudes o sensibles a la temàtica, a partir de 18 anys.

Quan es pot sol·licitar?

Presencialment, a partir del dilluns 18 de juliol 2011 i fins el dimecres 27 de juliol 2011

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

On es pot sol·licitar?


Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165Documentació a aportar:

Període de resolució

El mateix dia inscripció, les persones que quedin sense plaça quedaran en llista d'espera.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

lloc : Punt Òmnia
dates : 1 al 12 d'agost 2011
horaris : dilluns a divendres de 10 a 12h
màxim de places : 8 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

és gratuït

Període de pagament:


Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprobarem que la sol·licitud estigui omplerta correctament. Comunicarem que s'avisarà els que estan admesos o en llista d'espera.

Registre

2

Registrar la sol·licitud d'entrada, el departament és Punt Omnia

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |