Sol·licitud d'Autorització Sanitària de Funcionament (ASF) per menjars preparats.

Codi IT:

OT-ASF

Índex:

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Medi Ambient

Responsable:

Ester Canturri

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Sanitat, ASF, menjars, preparats, autorització

Creat per:

Xavier Escribà / Ester Canturri

Aprovat per:

Xavier Escribà / Ester Canturri

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per demanar la Sol·licitud d'Autorització Sanitària de Funcionament (ASF) dels establiments per menjars preparats.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolució

3 mesos

Silenci Administratiu:

Positiu

Altres observacions d'interès:

Ho han de sol·licitar tots els establiments que elaboren menjars preparats (bars, restaurants, menjars per emportar....) i un cop ja disposin de la llicència d'obertura.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

3 mesos

Temps de resposta estimat de resolució:

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Real Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel que s'estableixen les normes d'higiene per l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
Llei 2/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públicques i el procediment administratiu comú.

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

Altres informacions d'interès:

- L'autorització Sanitària de funcionament ASF, s'ha de sol·licitar un cop l'establiment ja tingui la llicència d'activitat i es trobi en funcionament. 

Observacions internes:

- Informeu que fins que no s'hagi portat tota la documentació complerta i correcta no se li atorgarà la llicència.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Verificar que la instància estigui degudament omplerta i amb la documentació adjuntada.

No hi ha programa

2

Registrar-ho al departament de medi ambient

Registre

3

 

Deixar-ho a la safata de l'Oficina Tècnica

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |