Reserva sales edifici ajuntament

Codi IT:

AL-SAL 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

Alcaldia

Referent:

Unitat:

Alcaldia

Responsable:

Maria Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Ajuntament, sala,reserva,plens,actes,conferència,bodes

Creat per:

Maria Ramírez / Xavier Escribà

Aprovat per:

 

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Petició de reserva de sala de l'edifici de l'Ajuntament, excepte per casaments.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà en representació d'associacions o entitats.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància per a la reserva de sales de l'Ajuntament

Període de resolució

5 dies hàbils

Silenci Administratiu:

Negatiu

Altres observacions d'interès:

Si és per casament, s'han d'adreçar directament a Alcaldia

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

5 dies hàbils

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

 

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Normativa ús instal.lacions ajuntament

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Demanar si l'ús és per la celebració d'un casament, de ser així dirigir el ciutadà a Secretaria.

No hi ha programa

2

Mirar disponibilitat a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

3

Rebre la sol·licitud del ciutadà omplerta

No hi ha programa

4

Registrar-ho d'entrada

Registre entrada

5

Omplir la sol·licitud a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

6

Informar al ciutadà que la reserva és provisional i queda pendent de confirmació pel departament d'Alcaldia

No hi ha programa

7

Posar la sol.licitud a la safata d'Alcaldia

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |