Sol·licitud Preinscripció a l'escola municipal de dansa - Curs 2012-2013

Codi IT:

CU-ACT

Índex:

CU-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Activitat, escola, dansa, ball, ballet

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la preinscripció a l'escola municipal de dansa pel període 2012-13

Qui ho pot sol·licitar?

Pares, mares o tutors de NENS/NENES DES DE 1 ER DE PRIMÀRIA (6 ANYS) FINS A SEGON DE BATXILLERAT (17 ANYS)

Quan es pot sol·licitar?

Del dilluns 28 de maig de 2012 fins al dissabte 9 de juny 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment.

- Telemàticament 
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolució

un més aproximadament

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- El període de matrícula s'iniciarà a partir de que es publiquin les llistes d'admesos.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

un mes aproximadament

Temps de resposta estimat de resolució:

un mes aproximadament

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

La preinscripció NO, la inscripció definitiva al curs SÍ

Quan es liquida:

Depenent de l'activitat.

Període de pagament:

Depenent de l'activitat.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Bonificacions per 2 o més germans a les escoles municipals, per família nombrosa.

Ordenances fiscals:

Ord: 28

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

El alumnes que ja estan matriculats a l'escola municipal de dansa, NO han de fer la preinscripció. Aquests hauran de fer la re-inscripció a l'OAC i amb la sol·licitud que els hi donaran a l'escola

Observacions internes:

El alumnes que ja estan matriculats a l'escola municipal de dansa, NO han de fer la preinscripció. Aquests hauran de fer la re-inscripció a l'OAC però amb la sol·licitud que els hi donaran a l'escola, també hauràn de presentar la subvenció.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la sol·licitud estigui degudament omplerta.
Fixar-nos bé que hagin omplert la data de naixament

No hi ha programa

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Informar que la preinscripció NO implica plaça segura.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |