Recollida de mobles i residus voluminosos domiciliari (No empreses)

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

Mancomunitat escombraries de l'urgellet

Referent:

Unitat:

Mancomunitat escombraries de l'urgellet

Responsable:

Gerent Mancomunitat - Jordi Villaró

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Recollida, escombraries, mobles, voluminos, cuina, rentadora, llit, matlas, armari, fustes, ferro, runa

Creat per:

Xavi Escribà / Jordi Villaró

Aprovat per:

Xavi Escribà / Jordi Villaró

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Petició de recollida de mobles i residus voluminosos domiciliari ( No empreses)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà de l'ambit de la mancomunitat de l'urgellet (sols pel seu domicili)

Quan es pot sol·licitar?

Qualsevol moment.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Període de resolució

2 dies hàbils.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

A la resposta es comunicarà el dia i hora per la retirada 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

No existeix 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 dies hàbils.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Ordenança municipal convivència ciutadana

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Cas de demanar-ho una empresa dirigir-los a la mancomunitat d'escombraries al cr. Major 7 de la seu d'urgell, ja que genera taxa

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Preguntar si la recollida és domiciliaria, si es així seguir, cas de que sigui empresa dirigir-los a la mancomunitat d'escombraries de l'urgellet (cr. Major)

No hi ha programa

2

Registrar entrada documentació

Registre d'entrada

3

Ficar-ho a la safata de la mancomunitat

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |