Inscripció curs de guiatge turístic per a la gent gran, primavera 2012

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Punt Omnia / Ester Collado (Ext. 8017)

Responsable:

Xavier Escribà / Montse Eroles

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

cursos, infomàtica, omnia

Creat per:

Montse Eroles / Montse Eroles

Aprovat per:

Montse Eroles / Montse Eroles

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'inscripció curs de guiatge turístic per a gent gran , primavera 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, a partir de 60 anys

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dilluns 16 d'abril 2012 fins el 20 d'abril 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 

 
Oficina Jove
Edifici de l'Escorxador
Camí de la Palanca s/n
La Seu d'Urgell
Tel. 973355608Documentació a aportar:

Període de resolució

Abans d'iniciar el curs

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Dates i horari : dimarts i dijous de les 16:30h a les 18:30h

Lloc : Espai Ermengol, Museu de la Ciutat

Inaguració : 17 abril 2012 a les 12h i a l'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

és gratuït

Període de pagament:


Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Abans de Registrar mirarem que tota la informació estigui ben omplerta.

Registre

2

Registrar la sol·licitud d'entrada, el departament és gent gran

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |