Sol·licitud Preinscripció a l'escola municipal de música 2012-13

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Activitat, escola, música, preinscripció, instruments

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la preinscripció a l'escola municipal de música pel període 2012-13

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Del dimarts 22 de maig 2012 fins al divendres 1 de juny 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment.
 

- Telemàtic

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolucióSilenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

La data del sorteig serà el 4 de juny 2012

La Preinscripció sols és per alumnes nous

Temps de resposta estimat de resolució:

El 5 de juny 2012

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

La preinscripció NO, la inscripció definitiva al curs SÍ

Quan es liquida:

Depenent de l'activitat.

Període de pagament:

Depenent de l'activitat.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

La Preinscripció sols és per alumnes nous, els que ja estan a l'escola ho fan directament.

Observacions internes:

El alumnes que ja estan matriculats a l'escola municipal de música, NO han de fer la preinscripció. Aquests ho hauran de fer la reinscripció a la mateixa escola.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la sol·licitud estigui degudament omplerta , bàsicament :
- Instruments, com a màxim es pot demanar plaça a 2 i fixar-se si han escrit l'ordre de preferència a la columna del costat pels instruments seleccionats.
- Si es fa preinscripció a algún instrument, també s'ha de fer a llenguatge musical.

No hi ha programa

2

Registrar la documentació al departament de Cultura.

Registre.

3

Informar que la preinscripció NO implica plaça segura.

No hi ha programa

4

Informar que es penjaran les llistes d'admesos , al Centre Cultural les Monges, a l'escola municipal de música i a l'Oficina d'atenció ciutdana (OAC).

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |