PREINSCRIPCIÓ LLARS D'INFANTS MUNICIPALS 2012-13

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eliv Valls - Ext. 8086

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

grandalla, preinscripció, inscripció , llar, infants, escola , nens, infants, educació, ensenyament, menairons

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la preinscripció a les llars municipals d'infants de la Grandalla i els Minairons pel curs 2012-2013

Qui ho pot sol·licitar?

Pares d'infants nascuts entre el 1 de gener de 2010 i el 12 de març de 2012

Quan es pot sol·licitar?

Del 7 al 18 de maig 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud de preinscripció llars d'Infants
Fotocòpia del DNI pares
Fotocòpia del Llibre de Família

Fotocòpia Tarja sanitària individual del menor
Altres documents acreditatius de situacions especials descrits a les bases

Període de resolució

28 de maig 2012, Aprobació Junta de Govern Local de la llista provisional d'admesos i exclosos.
4 de juny 2012, Aprobació Junta de Govern Local de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Es penjarà el calendari del procès a l'entrada de l'ajuntament 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No però la matrícula Sí - Veure Ordenances i Bases.

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Veure Bases de Subvenció Ajuntament.

Ordenances fiscals:

Ordenança Fiscal, llar municipal infants - La Grandalla

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases reguladores procediment preinscripció llars municipals d'infants curs 2011-12

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Relacionat amb el tràmit de preinscripció també hi ha la subvenció que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell dóna segons les bases reguladores visibles en aquest tràmit.

Alhora de preveure el preu de la mensualitat, s'ha de tenir en compte disminuir el preu total amb :

la subvenció de la generalitat (igual per a tothom)

la subvenció que dóna l'Ajuntament en funció dels membres empadronats i nivell de renta (bases reguladores en aquest tràmit)

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar les Bases de preinscripció, la Solicitud i el Calendari

 

2

Comprovar que s'han omplert correctament totes les dades requerides

 

3

Comprobar que s'entrega la documentació obligatòria

 

4

Comprobar si es compleixen alguna de les circumstàncies que puntuen als barems (mirar a l'annex de les bases) i que adjunten la documentació necessària.

 

5

Informar de calendari de publicació de les llistes d'admesos.

 

6

Informar que el preu final de la mensualitat és el resultat de restar la subvenció de la Generalitat i la de l'Ajuntament al Preu del Servei

Cas de consultes ó casos complicats, derivar-los al servei d'educació - Olga Guiu Ext. 8087 o Eli Valls Ext. 8086.

 

7

Registrar la documentació al departament d'ensenyament

Programa de Registre 

8

Ficar la documentació a la safata d'ensenyament

 

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |