Sol·licitud Inscripció tallers escola arts, Primavera 2012

Codi IT:

CU-ACT

Índex:

CU-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Activitat, escola, art, fotografia, digital, compacta, patchwork, cistelleria, nines

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per fer la Sol·licitud d'inscripció als tallers Primavera 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Telemàtic : Del 19 al 25 abril 2012

Presencial : A partir del 26 abril 2012

Com es pot sol·licitar?

- Telemàticament

    http://www.laseu.cat/serveis/inscripcions-municipals


- Presencialment.
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Període de resolució

2 díes hàbils, es truca per telèfon o mail

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- La selecció dels inscrits es farà per ordre d'arribada de les sol·licituds.
- Tots els tallers es duran a terme, sempre i quan hi hagi un mínim d'alumnes

- Els preus són per tot els curs i no inclòuen el material necessari 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

abans de començar el curs

Temps de resposta estimat de resolució:

abans de començar el curs

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

90,00 ¤

El preu és per tot el curs i no inclou el material

Quan es liquida:

Domiciliació bancària.

Període de pagament:

Domiciliació Bancària.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: 28

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Places limitades, es trucarà a tots els alumnes per informar de l'estat de la matrícula

Observacions internes:


Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la sol·licitud estigui degudament omplerta.

No hi ha programa

2

Registrar la documentació al departament de cultura

Registre.

3

Informar que la preinscripció NO implica plaça segura, els que no entrin quedaran en llista d'espera.


No hi ha programa

4

L'escola Municipal d'Art informarà per telèfon a tots els admesos i també els que hagin quedat en llista d'espera.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |