Sol·licitud Matrícula escola municipal de dansa 2012-13, alumnes antics i nous

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Activitat, escola, preinscripció, dansa

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la matrícula a l'escola municipal de dansa pel període 2012-13, alumnes antics i alumnes nous (amb pre-inscripció resolta)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Alumnes antics -> Del dilluns 28 de maig 2012 fins al dissabte 9 de juny 2012
Alumnes nous -> A partir de la publicació d'admesos

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment.
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolucióSilenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:


Quan es liquida:

Depenent de l'activitat.

Període de pagament:

Depenent de l'activitat.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

La Matrícula és pels alumnes vells i pels nous un cop superada la preinscripció.

Juntament amb la Matrícula, s'haurà de presentar la sol·licitud de subvenció.

Observacions internes:

Es donarà la sol·licitud d'inscripció a l'escola i a tots els alumnes, també la sol·licitud de subvenció.

A l'OAC els hi farem el registre d'entrada (un per la matrícula i l'altre per la subvenció).

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

La sol·licitud de matrícula i de subvenció ja se'ls donarà a les escoles.

A l'OAC on farem el registre d'entrada tant de la matrícula com de la subvenció

No hi ha programa

2

A l'OAC, registrarem separadament :
 - Sol·licitud de matrícula 
 - Sol·licitud de subvenció
La documentació adjunta s'ha de compulsar.

Registre.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |