Sol·licitud d'Inscripció Curs Informàtica : Vols crear els teus propis àlbums digitals amb Hofmann? Pla Educatiu d'entorn PEE 2012

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eli Valls / Xavier Escribà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

cuina, curs, ensenyament

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la inscripció al Curs Informàtica : Vols crear els teus propis àlbums digitals amb Hofmann? Pla Educatiu d'entorn PEE 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Pare i mares amb fills escolaritzats a primària, ESO i Batxillerat

Quan es pot sol·licitar?

Del dilluns 30 gener 2012 al divendres 3 febrer 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud inscripció als cursos

Període de resolució

Abans de l'inici del curs
 


Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Màxim 8 palces
Si hi ha vacants en el moment de la inscripció quedaràn automàticament acceptats. Sinó estaràn en llista d'espera i se'ls avisarà.
Període : Tots els dimarts, del 7 de ferbrer al 24 d'abril 2012
Horari : De 15:00h a 16:00h
LLoc : Punt òmnia - costat escorxador
Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Màxim 8 palces
Si hi ha vacants en el moment de la inscripció quedaràn automàticament acceptats. Sinó estaràn en llista d'espera i se'ls avisarà.
Període : Tots els dimarts, del 7 de ferbrer al 24 d'abril 2012
Horari : De 15:00h a 16:00h
LLoc : Punt òmnia - costat escorxador
Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar la sol·licitud de l'inscripció i comprobar que s'han emplenat totes les dades requerides

 

2

Si hi ha qualsevol dubte, es pot adreça a l'Olga d'educació

 

3

Si s'han emplenat les places (8 places), informar que entren en llista d'espera i se'ls avisarà

 

4

Registrar la documentació al departament ensenyament

Programa de Registre 

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |