Sol·licitud d'ús Sant Domènec

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Cultura

Responsable:

Albert Galindo (Ext. 683)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Sol·licitud, ús, sala, exposició, activitat, acte,Sant Domènec

Creat per:

Albert Galindo

Aprovat per:

Albert Galindo / Xavi Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'ús de la sala polivalent de Sant Domènec.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona o entitat que vulgui organitzar a la sala una activitat d'interès social, públic o privat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

 

 

Documentació a aportar:

Sol·licitud d'ús Sant Domènec.

Període de resolució

Una setmana.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

La concesió de l'espai està subjecta a la seva disponibilitat i als criteris del tècnic de la sala.

A més, la disponibilitat per a exposicions està subjecta a un conveni específic.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

Una setmana

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Cap.

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

 

Observacions internes:

 

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisarem que la butlleta de sol·licitud estigui degudament omplerta.

No hi ha programa

2

Comprovar disponibilitat de l'espai per les dates sol·licitades.

Cap programa.

3

Registrar l'entrada.

Registre.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |