Reserva sales Centre Cívic el Passeig

Codi IT:

CUL-CCI 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

Cultura

Referent:

Unitat:

Cultura

Responsable:

Albert Galindo

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Centre cívic, sala,reserva, el passeig, reunió, exposició

Creat per:

Albert Galindo / Xavier Escribà

Aprovat per:

 

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Petició de sales del centre cívic

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà en representació d'associacions o entitats

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància reserva de Sala pel Centre Cívic El Passeig

Període de resolució

5 dies hàbils

Silenci Administratiu:

Negatiu

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

5 dies hàbils

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí / No

 

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Normativa ús instal·lacions Centre Cívic

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Mirar disponibilitat a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

2

Rebre la sol·licitud del ciutadà omplerta 

No hi ha programa

3

Registrar-ho d'entrada

Registre entrada

4

Omplir la sol·licitud a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

5

Informar al ciutadà que la reserva és provisional i queda pendent de confirmació pel departament de cultura

No hi ha programa

6

Posar la sol·licitud a la safata de cultura

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |