Tràmit per a sol·licitar la renúncia a un habitatge de protecció oficial a preu concertat. Parcel·la 37 sector Horta del Valira.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIULS / Nuri Obiols

Responsable:

Xavier Escribà / Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

compra, vivenda, HPO, proteccio, oficial, ingressos, benestar, joves, concertat, renúncia

Creat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la renúncia a seguir en el procediment d'adjudicació d' habitatge de protecció oficial de preu concertat a la parcel·la 37 del sector Horta del Valira.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física que hagi fet la sol·licitud d'adjudicació d'habitatge de protecció oficial de preu concertat promoció parcel·la 37 Horta del Valira

Quan es pot sol·licitar?

Fins al final del procediment. Fins que estiguin tots ocupats.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la sol·licitud i la documentació que cal aportar a l'OAC o a l'Oficina Jove.
 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'Oficina Jove
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 
 
Oficina Jove (Edifici escorxador)
Camí de la Palanca s/n
Tel. 973 355 608
Obert de dilluns a divendres, de 11h a 14h i de 17h a 20h.
 

Període de resolució


Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

La parcel·la 37 de l'horta del Valira, està situada al xanfrà del carrer de l'orri amb el carrer guillem de plandolit.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Reial Decret 801/2005, de 1 de juliol que aprova el Pla estatal 2005-2008

Legislació autonòmica:

Decret 244/2005, de 8 de desembre d'actualització del Pla pel Dret a l'habitatge 2004-2007; 

Decret 262/2008 de 23 de desembre pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005

Decret 50/2009 de 24 de març d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007

Legislació local

Normes particulars del proces d'adjudicació

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprobar que la sol·licitud està omplerta correctament.

No hi ha programa 

2

Registrarem d'entrada la sol·licitud, per registrar haurem de seleccionar el llibre de registre d'entrades de HIULS, tal i com s'indica en el link.

Obrir llibre a registre entrada

Llibre Registre HIULS

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |