Sol·licitud de llicència d'Ocupació de Via Pública per la fira de Sant Ermengol

Codi IT:

GO-FIR

Índex:

GO-FIR

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Governació.

Responsable:

Antonio Vinyals

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Parada, primavera, actes, venda.

Creat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Aprovat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència d'ocupació de la via pública per parades de venta ambulant, atraccions, parades d'artesans, estants de promoció o de participants a la fira del formatge durant la fira de Sant Ermengol.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular o representant de la instal·lació.

Quan es pot sol·licitar?

A partir de l'1 de gener.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, per correu postal o fax. 

 

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, per correu postal o fax. 

 

Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Per venta ambulant, atraccions i artesans:

 

- Instància o petició per escrit amb el nom, adreça, NIF/DNI, telèfon de contacte, article de venda o atracció i metres lineals a ocupar.

 

- IAE - Alta a la Seguretat Social

 

Per estants de promoció:

 

- Instància o petició escrita amb les dades del sol·licitant (nom, adreça, DNI/NIF, telèfon de contacte, article de la promoció i metres quadrats a ocupar).

 

Per participants a la fira del formatge:

 

- Instància.

 

Per tots els casos:

 

- Instància.

 

Període de resolució

1 mes abans de la celebració de la fira.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

L'espai de la fira es limitat al disponible. Les llicències s'atorgaran per ordre d'arribada de les sol·licituds.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes abans de la celebració de la fira.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

 Un cop atorgada la llicència.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord: Núm. 30      

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Antonio Vinyals del departament de Governació.

Procediment intern:

Llicències d'ocupació via pública per la fira de Sant Ermengol.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre.

2

Posar les sol·licitud a la safata de Governació excepte aquelles per la fira del formatge i la d'artesania, aquestes aniran a Promoció Econòmica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |