Sol·licitud de llicència d'Ocupació de la Via Pública per Sant Jordi

Codi IT:

 GO-OVP-2012/011

Índex:

 GO-OVP-2012/011

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Promoció Econòmica

Responsable:

Promoció Econòmica

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Fira, festa, parada, campanya, ONG, associació, entitats.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Mas

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Mas

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions temporals desmuntables i per la festivitat de St Jordi 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol llibreria, floristeria, entitat o associació... de la ciutat

Quan es pot sol·licitar?

Del primer de gener a 15 díes abans de la diada

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment. 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància o escrit de petició.

Període de resolució

La setmana anterior a la diada de St. Jordi

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Tenir en compte les condicions adjuntes a la sol·licitud

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Immediat. 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Gratuït, també la cessió de caballets i taulells.

Si hi ha algún desperfecte, l'Ajuntament es reserva el dret de repercutir-lo al causant del dany.

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Des de promoció econòmica es centralitza la demanda de caballets i taulons amb oficina tècnica.

Procediment intern:

Llicència d'ocupació de via pública per activitat no lucrativa.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que dins de la sol·licitud hi trobem un nom, adreça i telèfon de contacte.

No hi ha programa.

2

Registre.

No hi ha programa.

3

Posar a la safata de Promoció econòmica 

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |