CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA LLARS MUNICIPALS INFANTS, ALUMNES NOUS CURS 2012-13

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eli Valls - Ext. 8086

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

grandalla, confirmació, inscripció , llar, infants, escola , nens, infants, educació, ensenyament, menairons

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la matrícula per alumnes nous a les llars municipals d'infants de la Grandalla i els Minairons pel curs 2012-2013

Qui ho pot sol·licitar?

Pares d'alumnes de les llars d'infants que segueixin a les llars pel curs 2012-13

Quan es pot sol·licitar?

Del 7 de juny al 16 de juny 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Matrícula :

Sol·licitud de matrícula a la llar d'Infants
Full de vacunacions

Certificat mèdic del pediatra

Subvenció :

Fotocòpia compulsada DNI majors 16 anys

Fotocòpia compulsada llibre de famílica

Documentació justificativa del nivell de renta segons les bases
Altres documents acreditatius de situacions especials descrits a les bases


Període de resolució

El 18 de juny s'obre el període de llista d'espera

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Els alumnes que es matriculin pel curs 2012-13 també hauran de presentar la Sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

La Subvenció de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell es dóna en funció dels nivells de renda i de les persones empadronades a la Seu d'Urgell, podeu veure totes les especificacions a les pròpies bases de la subvenció.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí, veure les bases

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ordenança Fiscal, llar municipal infants - La Grandalla

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases reguladores procediment d'admisió/preinscripció a les llars municipals d'infants pel període 2012-13

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar les Bases, la Solicitud i el Calendari

 

2

Tots els sol·licitants hauran de validar la documentació que adjunten al departament d'ensenyament. Al departament tenen tots els expedients i podràn consultar exactament el que falta (alguns ja tenien presentada subvenció)

Al propi departament escriuran "Revisat" a la instància, apartat documentació a aportar.

 

3

A l'OAC farem el registre de la matrícula i de la subvenció, tenint en compte que alguna subvenció ja va entrar en el període de pre-inscripció.

Abans de registrar ens assegurarem que figuri la inscripció "Revisat", pel departament d'ensenyamet, a les instàncies.

 

7

Registrar la documentació al departament d'ensenyament

Programa de Registre 

8

Ficar la documentació a la safata d'ensenyament

 

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |