Cita amb Càrrec Tècnic

Codi IT:

OAC-CIT 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC 

Referent:

Unitat:

 

Responsable:

 

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Tècnic, responsable, cita, reunió, parlar

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Ens permet demanar cita per a que ens atengui un càrrec tècnic municipal

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, respectant els horaris de cites dels tècnics municipals

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

-Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

-Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud de cita

Període de resolució

3 dies

Silenci Administratiu:

Positiu

Altres observacions d'interès:

Respectar els horaris de cites dels tècnics municipals. 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

3 dies 

Temps de resposta estimat de resolució:

3 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Respectar els horaris de cites del tècnics municipals
Informar que la cita es podrà modificar segons criteri dels propis tècnics, comunicant-ho per mail i telèfon adequadament desde els propis departaments

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Agenda electrònica compartida

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Veure disponibilitat visites a l'agenda electrònica compartida del tècnic (ell decideix quin horari admet visites)

Agenda electrònica compartida

2

Emplenar i entregar sol·licitud

No hi ha programa

3

Omplir la cita a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

4

Registrar la sol.licitud d'entrada

Programari Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |