Sol·licitud de llicència d'Ocupació de Via Pública pel mercat de segona mà. Encants dels Canonges.

Codi IT:

PE-ACT-

Índex:

PE-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Promoció econòmica

Responsable:

Jordi Mas

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Parada, segona mà, venda

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Mas

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Mas

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència d'ocupació de la via pública per parades de venta d'articles de segona mà al mercat dels Encants dels Canonges que se celebrarà cada dissabte i al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i entitats sense ànim de lucre.

Quan es pot sol·licitar?

Fins al dijous anterior a cada mercat. És necessari demanar autorització per cada dissabte.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

Telemàticament (en construcció)

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

 
Telemàticament omplint el formulari (en construcción)

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud correctament omplerta.

Període de resolució

Es comunicarà l'acceptació de l'ocupació cada divendres, per SMS o mail.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

L'ocupació de la via pública pel mercat és gratuïta

Cada sol·licitud sols és vàlida per parar un dissabte.


 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

El divendres anterior al mercat, per SMS o mail

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

Període de pagament:


Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases Generals per l'obtenció de llicència per a l'ocupació de l'espai públic amb motiu de participación al mercat de segona mà. PE-ACT-2014/002 de 22 abril 2014.

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

L'ocupació de la via pública pel mercat és gratuïta
Cada sol·licitud sols és vàlida per parar un dissabte.

Procediment intern:

Llicències d'ocupació via pública pel mercat de 2ona mà

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre.

2

Revisar que la instancia estigui correctament omplerta, registrar-ho i informar al ciutadà que se l'avisarà el divendres sobre l'acceptació, per SMS o mail.

Posar les sol·licitud a la safata de Promoció Econòmica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2015 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |