Sol·licitud de llicència d'Ocupació de la Via Pública per activitat no lucrativa

Codi IT:

GO-RPC 

Índex:

 GO-RPC

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Governació

Responsable:

Antonio Vinyals

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Fira, festa, parada, campanya, ONG, associació, entitats.

Creat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Aprovat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions temporals desmuntables no lucratives a ubicar en espai destinat a ús públic.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular o representant de la instal·lació.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment. 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància o escrit de petició.

Període de resolució

Immediat.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Si es demana material propietat de l'Ajuntament (cadires, taules, tarimes.) es demanarà una fiança proporcional. Fins 15 dies abans de l'acte no es podrà confirmar la disponibilitat del material.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Immediat. 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No. Pot haver una fiança en cas sol·licitar material de l'Ajuntament.

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Es resol per Junta de Govern Local (dilluns a la tarda). Si es demana per una data molt propera i es veu que no hi ha possibilitat de resoldre per la propera JGL, informar a Governació i a Oficina Tècnica (en cas de demanar material) de manera ràpida per poder resoldre per via decret.

Procediment intern:

Llicència d'ocupació de via pública per activitat no lucrativa.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que dins de la sol·licitud hi trobem un nom, adreça i telèfon de contacte.

No hi ha programa.

2

Registre.

No hi ha programa.

3

Verificar la disponibilitat del material (en cas que n'hagin demanat).

No hi ha programa.

4

Posar a la safata de Governació una còpia de la sol·licitud i en el cas de demanar material posar una altra còpia a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

5

Remetre la sol·licitud al Cap de l'Oficina de l'OAC. Aquest farà el trasllat de la sol·licitud al departament corresponent.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |