Sol·licitud Inscripció al SeuRock, Festa Major 2012

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Departament Festes / Meritxell Planes ext. 8072

Responsable:

Xavier Escribà / Meritxell Planes

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

rock, seurock, festa major, inscripció

Creat per:

Xavi Escribà / Meritxell Planes

Aprovat per:

Xavi Escribà / Meritxell Planes

S'encarrega del tràmit l'Andreu Campillo de cultura ext.8070

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'inscripció per participar al SeuRock 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, major de 18 anys, en nom del grup.

Quan es pot sol·licitar?

Del dilluns 15 al divendres 25 de juny 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment  

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Oficina Jove de l'Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n
La Seu d'Urgell
Email: alturgell@oficinajove.cat
Telèfon: 973 35 56 08

Documentació a aportar:

Sol·licitud d'inscripció

Rider Tècnic (Requeriments tècnics de so)

Període de resolució

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

INFORMACIÓ :  reunió de tots els grups que ho hagin sol·licitat el proper 29 de juny de 2012 a les 20h a l'Ajuntament.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No té cost 

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:


Observacions internes:

S'encarrega del tràmit l'Andreu Campillo de culturta, ext.8070

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Facilitar la sol·licitud d'inscripció. Un cop omplerta, revisar que estigui complerta i signada per un major de 18 anys. Sobretot mirar que hi hagi un telèfon de contacte i que s'adjunti el Rider Tècnic (Requeriments Tècnics de so)

Registre

2

Registrar la sol·licitud d'entrada, el departament és festes.
S'encarrega del tràmit l'Andreu Campillo de cultura ext. 8070.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |