Sol·licitud de cessió puntual d'instal·lacions esportives

Codi IT:

ES-UIE

Índex:

ES-UIE

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis d'Esports

Responsable:

David Vallvé

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Poliesportiu, pista de tennis, palau d'esports, camp de futbol, futbol set, gimnàs.

Creat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la inscripció la cessió puntual d'una instal·lació esportiva municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any (sempre que hi hagi places disponibles).

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolució

Immediat en cas de sol·licitud presencial. En cas de sol·licitud telemàtica el periodo de resolució serà d'una setmana.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- La utilització dels espai esportius municipals suposa el cumpliment de les normes d'ús de les instal·lacions.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Immediat.

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Depenent de la instal·lació.

Període de pagament:

Depenent de la instal·lació.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Hi haurà una bonificació del 50% pels usuaris empadronats a la Seu d'Urgell llevat quant afecti a les pistes de tennis.

Ordenances fiscals:

Ord: 23

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Informeu que hi ha unes normes d'ús de les instal·lacions.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar la documentació a aportar, si ens demanen la instal·lació per aniversaris podem donar-los les normes a seguir.

Informació OAC / celebració aniversaris

No hi ha programa

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Comprovar la disponibilitat de la instal·lació. En cas d'aniversaris sols pot ser la pista exterior (coberta).

No hi ha programa

4

En cas de disponobilitat registrar l'ocupació de l'espai.

Si és per aniversaris consultar a esports ext. 8010, des d'esports s'han d'assegurar que la instal·lació tingui conserge i no sempre és així.

No hi ha programa

5

 

En cas de no disponibilitat reubicar a una altra instal·lació o altra hora.

En cas d'aniversaris NO, ja que sols es pot fer servir la instal·lació en qüestió.

No hi ha programa

6

 

Informar al sol·licitant que ha d'anar amb la fotocòpia de la instància al servei d'esports (palau esports) per fer efectiu el pagament

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |