Sol·licitud Matrícula escola municipal música 2012-13, alumnes antics i nous

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Activitat, escola, música, preinscripció, instruments

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la matrícula a l'escola municipal de música pel període 2012-13, alumnes antics i alumnes nous (amb pre-inscripció resolta)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Alumnes antics -> Del dimarts 22 de maig 2012 fins al divendres 1 de juny 2012
Alumnes nous -> El dimecres 6 i el dijous 7 de juny 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment.
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolucióSilenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:


Quan es liquida:

Depenent de l'activitat.

Període de pagament:

Depenent de l'activitat.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

La Matrícula és pels alumnes vells i pels nous un cop superada la preinscripció.

Juntament amb la Matrícula, s'haurà de presentar la sol·licitud de subvenció.

Observacions internes:

Els sol·licitants, primer han de passar per l'escola de música on ajusten els grups i ja els hi donen la sol·licitud de matrícula omplerta.

Els sol·licitants, amb la sol·licitud de matrícula omplerta, la sol·licitud de subvenció i la documentació adjunta-> passaran per l'OAC on els hi farem el registre d'entrada (un per la matrícula i l'altre per la subvenció)

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Per fer la matrícula, els sol·licituants primer hauràn d'anar a l'escola de música on els hi donaran el document de matrícula ja preimpres.

Amb el document de matrícula, el de subvenció omplert i la documentació justificativa corresponent, han de venir a l'OAC on farem el registre d'entrada

No hi ha programa

2

A l'OAC, registrarem separadament :

 - Sol·licitud de matrícula 

 - Sol·licitud de subvenció

La documentació adjunta s'ha de compulsar.

Registre.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |