Registre d'entrada documentació

Codi IT:

OAC-REG 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

OAC

Responsable:

Enric Manyà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit derivat de l'entrada de qualsevol document a l'Ajuntament i pel qual s'introdueix una nova anotació al llibre general d'entrades de l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment o per correu ordinari.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Document/s a registrar.

Període de resolució

Immediat

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisar que la documentació sigui complerta i correcta segons la sol·lcitud o petició que fa el ciutadà.

No hi ha programa

2

Comprovar que el ciutadà sempre deixi un número de telèfon o e-mail de contacte.

No hi ha programa

3

Obrir l'aplicació Registre.

Registre

4

Fer una nova anotació al Registre d'entrada introduint totes les dades que sol·licita l'aplicació.

Registre

5

Segellar la documentació i entregar si s'escau una còpia del document registrat a l'interessat.

No hi ha programa

6

Desar la documentació a la safata corresponent.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |