Sol·licitud Preinscripció Activitats Esportives-Cursos puntuals

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis d'Esports

Responsable:

David Vallvé

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Taller de BTT.

Creat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la inscripció d'una activitat ofertada de manera puntual.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Depenent de l'oferta.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància.

Període de resolució

Immediat.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- La selecció dels inscrits es farà per ordre d'arribada de les sol·licituds.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Immediat.

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Depenent de l'activitat.

Període de pagament:

Depenent de l'activitat.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de que no quedin places inscriviu a la llista d'espera el sol·licitant.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar la documentació aportada.

No hi ha programa

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Comprovar la disponibilitat de places per l'activitat sol·licitada.

No hi ha programa

4

Si n'hi ha, inscriure al sol·licitant i confirmar-li la seva inscripció.

No hi ha programa

5

 

En cas negatiu, si no hi ha places per aquella activitat i hora sol·licitada, intentar reubicar la persona amb un altre grup o activitat. En cas de resposta negativa pel sol·licitant inscriure'l a la llista d'espera.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |