Reserva sales L'Escorxador

Codi IT:

JOV-ESC 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

Joventut

Referent:

Unitat:

Joventut

Responsable:

Carli Farras

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Escorxador, sales, reserva, aniversari, cumpleanys, festes

Creat per:

Carli Farras / Xavier Escribà

Aprovat per:

 

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Petició d'ús de les sales de l'escorxador municipal

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

 - Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

 - Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància sol·licitud reserva de sales per l'Escorxador

Període de resolució

2 dies hàbils

Silenci Administratiu:

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 dies hàbils

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No per entitats sense ànim de lucre / Sí per la resta

Quan es liquida:

Genera rebut recaptació

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ordenança 25 reguladora de la Taxa per aprofitament especial per particulars dels serveis i materials de propietat municipal

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Agenda electrònica compartida

2

Rebre la sol·licitud del ciutadà omplerta 

No hi ha programa

3

Registrar-ho d'entrada

Registre entrada

4

Omplir la sol·licitud a l'agenda electrònica compartida

Agenda electrònica compartida

5

Informar al ciutadà que la reserva és provisional i queda pendent de confirmació pel departament de joventut

No hi ha programa

6

Posar la sol·licitud a la safata de joventut

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |