Sol·licitud de Baixa a les activitats d'escoles esportives municipals

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis d'Esports

Responsable:

David Vallvé

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Aiguagim, ioga, manteniment, golf, tai txi txuan, country, condicionament, balls, tennis, karate, escacs, tennis taula, taekwondo i nordic walking.

Creat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la baixa a les escoles esportives de la Seu d'Urgell durant el curs vigent.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància.

Període de resolució

15 dies.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

No s'efectuaran devolucions d'inscripcions quan la baixa es faci després del dia 25 del mes anterior al de l'objecte del rebut.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Immediat.

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No.

Quan es liquida:

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Aviseu de que la baixa ha de ser amb 15 dies d'antelació al pròxim pagament si no vol que es cobri el rebut.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar la documentació a aportar.

No hi ha programa

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Comunicar la baixa al departament de Serveis d'Esports, el qual farà efectiva la baixa.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |