Sol·licitud Inscripció tallers per la festa / retaule de sant ermengol 2012

Codi IT:

CU-ACT

Índex:

CU-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis de cultura

Responsable:

Albert Galindo - Ext 8066

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

tallers, festa, retaule, sant ermengol

Creat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Albert Galindo

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per fer la Sol·licitud Inscripció tallers per la festa / retaule de sant ermengol 2012

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada i major de 14 anys. En cas de menors haurà de sol·licitar-ho el pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

 
Abans del dissabte 14 abril 2012 -> Taller anàlisi del fet espectacular
A partir del dilluns 16 d'abril 2012 -> Taller interpretació

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolució

2 setmanes

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- La selecció dels inscrits es farà per ordre d'arribada de les sol·licituds.
- Es crearà llista d'espera pels alumnes que quedin fora.
- Mínim alumnes per fer el curs : 10
Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

abans de començar el curs

Temps de resposta estimat de resolució:

abans de començar el curs

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Són gratuits

Quan es liquida:

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: 28

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Hi han 2 tallers :


Taller intrepretació teatral
Dates : Dilluns i dimecres 4,6,11,13,18,20,25,27 juny 2012
Horari de 20:00h a 22:00h
Lloc : Escola Municipal de música

Taller anàlisi del fet espectacular
Dates : 14 i 21 d'abril 2012
Horari de 17:00h a 20:00h
Lloc : Centre Cívic el passeig


Observacions internes:


Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la sol·licitud estigui degudament omplerta.

No hi ha programa

2

Registrar la documentació al departament de cultura

Registre.

3

Informar que la sol·licitud NO implica plaça segura, els que no entrin quedaran en llista d'espera.


No hi ha programa

4

L'organització dels tallers informarà per telèfon a tots els admesos i també els que hagin quedat en llista d'espera.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |