Llicencia de ocupació de la via pública per la Festa Major

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

1. DADES PERSONALS

1.1 SOL·LICITANT

El sol·licitant sempre ha de ser una persona major d'edat, cas d'activitats a realitzar per menors el sol·licitant ha de ser pare, mare o tutor.


2. DADES DE L'OCUPACIÓ

Llicència per ocupació de la via pública amb:


Articles:
Activitat:


Documents aportar:

Vull rebre informació relacionada amb aquest servei

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |