AVIS OAC COORDINADOR OAC

La persona citada seguidament presenta la petició que es detalla

DADES AVIS
TEMA A TRACTAR

 
 Horari Setmanal Atenció al Ciutadà Coordinador OAC
Tots els dilluns de 12h a 14h
Tots els dimecres de 9h a 10h 30m
Dia de reserva : dimarts de 12h a 14h
Durada de la cita : 20 minuts

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |