PRESENTACIÓ AL PREMI JOLES SENNELL, 2017

La persona citada seguidament presenta la petició que es detalla. Els camps marcats amb * són obligatoris.

1. DADES PERSONALS

1.1 SOL·LICITANT

El sol·licitant sempre ha de ser una persona major d'edat, cas d'activitats a realitzar per menors el sol·licitant ha de ser pare, mare o tutor.

Cal que envieu el document, digitalitzat, al correu electrònic jolessennell@aj-laseu.cat i indicant el número de registre i el pseudònim, rebreu confirmació de recepció.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a ús exclusiu de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a finalitats vinculades directament o indirectament amb el tràmit al qual es refereix aquest formulari. El responsable del Fitxer és l'ajuntament de la Seu d'Urgell i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Cr Portal Cerdanya 1, per exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals


estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |