Carpeta del Ciutadà .

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

Inscripcions a l'Escola Municipal de Dansa

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitudDocuments relacionats:

La persona citada més amunt, autoritza a l'ajuntament de la Seu d'Urgell a reproduir imatges corresponents a activitats escolars lectives i complementàries organitzades per l'EMA de la Seu d'Urgell, on hi aparegui el menor que s'ha citat en: publicacions, revistes, material de difusió i pàgines web del centre.


En cas de ser alumnes nous o alumnes antics amb canvi de compte corrent, després de fer el tràmit, s'ha de portar la domiciliació bancària en format SEPA a l'OAC de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Disculpeu les molèsties.

3. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DE LES ESCOLES ARTÍSTIQUES MUNICIPALS
El sol·licitant manifesta que tant ell com l'alumne, si s'escau, están empadronats al municipi de la Seu d'Urgell, i sol·licita la bonificació de la quota de la Escola Municipal de Dansa segons art. 7 de l'ordenança num.28 (veure art.7 més abaix)

4.SOL·LICITA LA MATRICULACIÓ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA PEL CURS 2019-20

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

Informació de la Sol·licitud

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2019 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas