Carpeta del Ciutadà .

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS 2021.

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud

DADES
PROJECTE
NOM DE L'ACTIVITAT : SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS 2021. FUNCIONAMENT GENERAL.
Cas de ser atorgada la subvenció, l'acord serà notificat al sol·licitat i aquest haurà de sol·licitar-ne el pagament, adjuntant tota la documentació requerida.
 
SOL·LICITUD

El representant del Club o Entitat , sol·licita la subvenció a clubs esportius per l'any 2021

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
  • DNI de la persona que subscriu (només si és la 1era vegada que demaneu la subvenció)
  • Inscripció al Registre Entitats Esportives (només si és la 1era vegada que demaneu la subvenció)
  • Còpia del NIF i compulsada dels Estatuts de la Entitat (només si és la 1era vegada que demaneu la subvenció)
  • Model normalitzats de la sol·licitud de subvenció (format electrònic)

Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2021 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas