Carpeta del Ciutadà .

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

Inscripcions a l'Escola Municipal d'Art

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitudINFANTS (nascuts entre 2001 i 2016)ADULTS (nascuts l'any 2000 o abans)


Documents relacionats:

3.- SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DE LES ESCALES ARTÍATIQUES MUNICIPAL
El sol·licitant manifesta que tant ell com l'alumne, si s'escau, están empadornats al municipi de la Seu d'Urgell, i sol·licita la bonifiació de la quota de la Escola Municipal d'Art segons art.7 de l'ordenança num.28 (veure art.7 més abaix)

4- SOL·LICITA LA MATRICULACIÓ A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS PEL CURS 2019-20


La persona citada més amunt, autoritza a l'ajuntament de la Seu d'Urgell a reproduir imatges corresponents a activitats escolars lectives i complementàries organitzades per l'EMA de la Seu d'Urgell, on hi aparegui el menor que s'ha citat en: publicacions, revistes, material de difusió i pàgines web del centre.


En cas de ser alumnes nous o alumnes antics amb canvi de compte corrent, després de fer el tràmit, s'ha de portar la domiciliació bancària en format SEPA a l'OAC de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Disculpeu les molèsties.

Informació de la Sol·licitud

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2019 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas