Carpeta del Ciutadà .

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

Inscripció en activitats Omnia

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ ECOTURISME URBÀ ESTIU 2020

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud

Documents relacionats:

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18,1 de la constitució i regulat per la llei 6/1982 de cinc de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, demana el consentiment a tots els usuaris del Punt Òmnia per a poder publicar fotografies on apareguin i en les quals siguin clarament identificables. Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats que es realitzen al Punt Òmnia publicades a la pàgina web, blog, revista del centre o d'altres publicacions: Fotografies i Publicacions .

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2020 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas