Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Sou a:

Inici

>>

Avís legal

Avís legal

Avís legal

Termes i condicions d'ús

Aquest és un lloc web que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la Seu d'Urgell i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar tràmits, serveis i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la nostra ciutat, la seva gent i la seva activitat.

 • Propietat Intel·lectual
 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els texts, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

 • Condicions d'accés
 • L'accés al web així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades. L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents. L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no es farà càrrec de les irregularitats en els ordinadors o dispositius dels usuaris.

 • Condicions d'üs
 • L'Ajuntament de la Seu d'Urgell es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes. D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

 • Responsabilitats de l'usuari
 • La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
  • S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplanta qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  • Informar immediatament a l'Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.
 • Disponibilitat, contingut i ús del servei
 • L'interès de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.
  L'Ajuntament de la Seu d'Urgell es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.
  L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
  L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.
  L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.

 • Seguretat
 • L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adverteix als usuaris que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
  En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet que afirmi ser propietat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, contacti amb el Servei d'assessorament a l'usuari, per verificar la seva autenticitat.
  En quant a l'ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.

 • Protecció de dades
 • Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol•licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.
  El responsable d'aquest fitxer és l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb CIF P2525200H i domicili Pl. dels Oms núm.: 1, 25700 de la Seu d'Urgell.

 • Politica de galetes (cookies)
 • Les galetes o cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

 • Legislació aplicable
 • Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d'aplicació. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.

  Carpeta ciutadana

  Veure els meus tramitis i gestions personals

  Dades de contacte

  Ajuntament de La Seu d'Urgell
  Plaça dels Oms, 1
  Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
  25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

  | © 2023 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas