Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Sou a:

Condicions i termes d'ús del Servei de Pagament Electrònic

A continuació es descriuen les condicions i termes d'ús del Servei de Pagament Electrònic ofert per l'ajuntament, d'ara endavant SPE:

  • El SPE és un servei complementari però independent de la Seu Electrònica de l'Ajuntament i consegüentment es presta des d'una adreça electrònica aliena a l'Ajuntament i consegüentment no albergada sota la direcció de la seu electrònica de l'ajuntament. A l'hora d'utilitzar el Servei de Pagament Electrònic (SPE) s'obrirà una nova pestanya en el navegador.

  • El SPE és un servei gestionat i mantingut per RedSys. RedSys proporciona als ciutadans, a les administracions públiques i a les entitats financeres un mecanisme comú, normalitzat i segur, que permet el pagament de tributs i taxes per Internet amb totes les garanties jurídiques. Intercanviant informació a través de protocols segurs.

  • L'Ajuntament té disponible una sèrie d'entitats financeres col·laborades amb les quals es permet realitzar els pagaments a través del SPE. Durant el procés de pagament es mostraran les modalitats de pagament admeses per l'entitat financera col·laboradora (pagament amb targeta o amb càrrec en compte bancari) perquè el ciutadà seleccioni la modalitat que vol utilitzar el pagament.

  • Durant el procés de pagament és molt important no tancar la pestanya que s'ha obert específicament per al SPE ni prémer cap dels botons de navegació del nostre navegador; únicament i al final de procés de pagament, s'ha de prémer sobre el botó "Sortir", això ens retornarà a la seu electrònica de l'ajuntament mostrant-nos un missatge de confirmació que el pagament ha estat realitzat.

  • Protecció de dades. Utilitzant el SPE s'autoritza al fet que l'entitat financera accedeixi a les dades de caràcter personal inclosos en l'ordre de pagament.

  • Queda expressament prohibit l'ús del SPE amb finalitats il·lícits, o que d'alguna manera lesionin béns o interessos de l'Ajuntament o de tercers, o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l'Ajuntament o de tercers.

Acceptació i condicions del servei

El Servei de Pagament Electrònic (SPE) és un servei compartit, gestionat i mantingut per REDSYS, que ofereix, a qualsevol entitat, un canal per al pagament electrònic de qualsevol producte o servei ofert per l'entitat.

Quins mitjans de pagament puc utilitzar?
El pagament es podrà realitzar mitjançant càrrec en compte o targeta bancària

Targetes bancàries admeses
Podrà realitzar el pagament utilitzant una de les següents targetes bancàries

Política de devolució
Per a qualsevol reclamació de devolució del pagament haurà de posar-se en contacte amb l'ajuntament a través de la seu electrònica o bé personant-se en qualsevol de les seves oficines d'atenció ciutadana. Una vegada comprovada la cancel·lació, se li retornarà els diners al compte que ens indiqui mitjançant transferència bancària.

Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

| © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas