Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica 


La informació que conté el certificat és la següent:
  • Codi únic d'identificació: 
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: 
  • Identificació de la seu: 
  • Inici i final del període de validesa del certificat: 
  • Límits d'ús del certificat: 
  • Empremta digital del certificat: 
L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

| © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas