Carpeta del Ciutadà .

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A LA MOSTRA D'ARTESANIA DELS PIRINEUS - FIRA SANT ERMENGOL 2021

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud


Documents relacionats:

S'han d'adjuntar els següents documents* (Originals en format digital o Digitalitzacions dels documents en format paper) :

  • DNI/NIF
  • Certificat censal d'activitat econòmica (any en curs)
  • Últim rebut d'autònoms pagat
  • Assegurança RC de la parada i rebut pagat (any en curs)
  • Carnet d'Artesà (si s'escau)
  • Carnet de manipulador d'aliments (si s'escau)
* En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2021 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas