Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2023

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud

Dades de l'alumne

Dades de l'activitat

TORNS DE SETMANA

TORNS DE QUINZENA

**El servei d'acollida matinal es farà diàriament de 7:45 a 9 h i de 13:30h a 14:00h.


La persona citada més amunt, sol·licita la inscripció amb les dades esmentades del nen/a al CASAL ESTIU 2023 seleccionades.

DOCUMENTS A ADJUNTAR :
S'han d'adjuntar els següents documents* (Originals en format digital o Digitalitzacions dels documents en format paper) :
  • Carnet del servei català de salut (obligatori)
  • Full de vacunacions actualitzat (obligatori)
  • 1 fotografia tamany carnet (obligatori)
  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
  • Full de domiciliació bancària SEPA (només per alumnes nous o que vulguin canviar la domiciliació bancària respecte del darrer any de casal)
(*) En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.

Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2023 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas