Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

PREMI JOLES SENELL 2024.

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud

NOTA IMPORTANT !
En cas de que l'autor sigui menor d'edat, aquest constarà com a sol·licitant però hi ha de constar el seu representant (apareix la possibilitat, clicant l'opció de representant).


Documents relacionats:

ATENCIÓ Posteriorment, envieu l'obra a presentar digitalitzada per correu electrònic a jolessennell@aj-laseu.cat, indicant el pseudònim i el núm. de registre. L'obra no ha d'incloure en cap cas el nom i cognoms de l'autor.

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas