Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Què és la seu electrònica?

Informació de la seu electrònica

Què és la Seu Electrònica?

La seu electrònica de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual l'ajuntament difon informació i presta serveis.
La titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis.


Titularitat de la seu:Ajuntament de La Seu d'Urgell

Organ de gestió:Area d'administració general de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell

Normativa de la Seu:
 • 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE de 23 de juny de 2007
 • Llei 59/2003 de signatura electrónica (BOE de 20 de desembre de 2003)
 • Disposició de creació de la seu electrònica
 • Disposició de creació del registre electrònic
 • Canals d'acces:
 • Accés electrònic a través d'Internet: https://www.laseu.cat/
 • Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça dels Oms, 1 25700 de La Seu d'Urgell
 • Atenció telefònica a través del telèfon 973 350 010
 • Dades de contacte

  Ajuntament de La Seu d'Urgell
  Plaça dels Oms, 1
  Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
  25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

  | © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas