Carpeta del Ciutadà Ajuntament de la Seu d'Urgell

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
Tel: 973 350 010. Fax: 973 350 165.
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER OVP SANT JORDI 2021.

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

DADES DE L'OCUPACIÓ

DADES A OMPLIR PER FLORISTERÍES I LLIBRERÍES


DADES A OMPLIR PER VENEDORS D'ALTRES PRODUCTES


SOL·LICITUD
La persona citada, Sol·licita que se li concideixi llicència per a ocupar la via pública amb les dades indicades i acceptant les condicions de participació a la Diada de Sant Jordi 2021.DOCUMENTS APORTATS

Seleccioni l'Unitat de Treball:Digitalització DNI o NIF
Digitalització certificat censal, any en curs
Últim rebut autònoms
Assegurança de Responsabilitat civil, any en curs
Carnet d'artesà (si s'escau)
Carnet de manipulador d'aliments (si s'escau)
Document d'acceptació de les condicions de Sant Jordi 2021 signat

IMPORTANT : Durant el procés de selecció, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, es reserva el dret de demanar els originals dels documents aportats.

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

Aquestes dades s'integren als corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

| © 2024 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas